30 września 2023

Pożyczki pozabankowe

1 min czytania

Wzrost finansowania pozabankowego może wiązać się z nowymi zagrożeniami dla mechanizmu transmisji polityki pieniężnej. Sednem tych obaw jest pytanie, czy i w jakim stopniu polityka pieniężna skłania instytucje niebankowe do podejmowania nadmiernego ryzyka, stając się tym samym potencjalnie źródłem kłopotów finansowych i utrudniających transmisję. Banki te oferują głównie pożyczki pozabankowe, ale i nie tylko.

pożyczki pozabankowe

Na przykład istnieją dowody na to, że fundusze rynku pieniężnego inwestują w bardziej ryzykowne klasy aktywów, gdy stopy procentowe są niskie. Fundusze inwestycyjne sięgające po rentowność wydają się generować wyższe zwroty i przyciągać więcej wpływów, zwłaszcza w okresach niskich stóp procentowych, ale osiągają gorsze wyniki na podstawie skorygowanej o ryzyko i są narażone na wysokie ryzyko płynności.